Home

Connelly_UN_Decade_For_Biodiversity

Biyolojik çeşitlilik ya da biyoçeşitlilik dünyadaki yaşamın çeşitliliğidir: hayvanlar, bitkiler, onların yaşam alanları ve onların genleri. Bu çeşitlilik belli bir bölgedeki ya da biyosferin tamamında bulunan ekosistemlerin ve canlı organizmaların tamamından oluşur. Biyoçeşitlilik birbiriyle alakalı birçok boyuttan oluşan kompleks bir olgudur.

Tür çeşitliliği (belli bir alandaki ya da dünyadaki tür sayısı) genellikle biyoçeşitliliğin basit bir ölçüsü olarak kullanılır. Günümüzde dünyada 7-100 milyon arası (tanımlanmış ya da tanımlanmamış) canlı türü olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: http://www.terralingua.org/

Reklamlar