Home

Diversity-World

Kültürel çeşitlilik belli bir alanda ya da dünyanın tamamında bulunan insan kültürlerinin çeşitliliğidir. Günümüzde dünyada yaklaşık 4000-5000 farklı kültür bulunmaktadır. Dünya kültürel sisteminin toplam çeşitliliği etnosferi ( insan kültürlerinin küresel ağı) oluşturur. Bu da biyosferle derinden ilişkilidir. İnsanlar doğanın bir parçasıdır, ondan ayrı ya da ona hakim değildir. İnsan toplumları hayatlarını sürdürebilmek ve gelişmek için biyoçeşitliliğe ve ekosistem işlevlerine bağımlıdır. Bunun karşılığında, biyoçeşitlilik ve ekosistemler canlılıklarını ve yeniden güçlenme özelliklerini sürdürebilmek ve insan dahil tüm canlılığı mümkün kılabilmek için insanların ilgisine bağımlıdırlar.

Kaynak: http://www.terralingua.org/

Reklamlar