Home
 

 

İhtiyaçlar

Miktar

 USD=$

 

 

Notlar

Araç kirası 2233 50 (gün) x 80 = 4000 GEL=2233 USD
Yakıt 698 50 (gün) x 25 = 1250 GEL = 698 USD
Konaklama & yiyecek 2233 50 (gün) x 80 (2 kişi) =4000 GEL =  2233  USD
Ulaşım 670 15 (gün) x 80 (2 kişi) = 1200 GEL = 670 USD(Tiflis-Batum-Tiflis)
Danışmanlar (Botanikçi) 780 1400 GEL = 780 USD
Kitapçıklar 837 1000 x 1,5 (1 kitapçık) = 1500 GEL = 837 USD
Fotoğraf makinesi+kartı 245 Bitki fotoğraflamak ve video röportaj için
Ses kayıt cihazı 80 Röportajlar için
Bitki presleri + kurutucu/havalandırıcı 200 Herbaryum bitkilerini oluşturmak için
GPS 223 Arazi çalışmalarının yer kaydı için
Projeksiyon aleti 100 Köylerde ve okulda sunum için
TOPLAM 8303
Reklamlar