Home

Faaliyetler ve yöntemler

Faaliyetler Zaman
Kaynakça taraması Şubat 2015
Proje web sayfasının kurulması Şubat 2015
Yerel halk ve yöneticilerle toplantı Mart 2015
Botanik arazi çalışması Mart 2015-Mart 2016
Yerel halk ve yerel satıcılarla görüşmeler Mart 2015-Mart 2016
Etnobotanik veritabanının kurulması Mart 2015-Mart 2016
Etnobotanik kitapçığının hazırlanması Ağustos-Ekim 2015
Okullarda çalıştaylar Haziran & Ekim 2015,  Nisan 2016
Halk herbaryumuna ve batum botanik bahçesine gezi Haziran & Ekim 2015,  Nisan 2016
Halk herbaryumunun kurulması Haziran 2015-2016 Mayıs

 

Temel Faaliyetler:

Kaynakça Taraması

Alanda daha önce yapılmış botanik, geleneksel tarım ve kültürel araştırmalar kitaplardan, makalelerden, belgesellerden, herbaryumlardan ve müzelerden taranacak.

Botanik arazi çalışması

Seçilen alanalar Mart- Aralık ayları arasında ziyaret edilecek ve halk tarafından tanınan ve olası kullanılabilir bitkiler toplanılacak, gazetelerde kurutulacak, taksonomik ve etnobotanik bilgileri arazi defterine not edilecek , bitkiler düzenlenecek, preslenip kurutulacak, bilgilerini içeren etiketleri üzerlerine yapıştırılacak ve herbaryum için saklanacak.

Yerel halktan veri toplanması

Özellikle geleneksel şifacılar ve kadınlar ziyaret edilecek ve açık uçlu bireysel görüşmeler yapılacak ve sözlü tarih kayıtları tutulacak. Bunun yanında yereldeki insanlarla birlikte yaşayarak katılımcı gözlemcilik gerçekleştirilecek. Görüşülen kişinin istediğine bağlı olarak, ses kaydı, video kaydı ya da elle not alma uygulanacak. Toplanan ya da yetiştirilen bitkilerin yerel isimleri, kimin nerden topladığı/yetiştirdiği, yaygın kullanım alanları, hangi kısmının kullanıldığı ve kullanımının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler kaydedilecek. Olası bitkiler gösterilerek görüşülen kişinin daha kolay hatırlaması ve daha çok bilgi alınması sağlanacak.

Yerel marketler, pazarlar ve bitkisel ilaç şirketlerinden bilgi toplanması

Yerel marketler, pazarlar ve bitkisel ilaç şirketleri ziyaret edilecek ve doğal ve tarımsal bitkiler ya da bitki ürünleri satanlarla açık uçlu görüşmeler yapılacak. Görüşülen kişinin istediğine bağlı olarak, ses kaydı, video kaydı ya da elle not alma uygulanacak. Toplanan ve yetiştirilen bitkilerin yerel isimleri, kimin nerden topladığı/yetiştirdiği, yaygn kullanım alanları, hangi kısmının kullanıldığı ve kullanımının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler kaydedilecek. Olası bitkiler gösterilerek görüşülen kişinin daha kolay hatırlaması ve daha çok bilgi alınması sağlanacak

Halk herbaryumunun kurulması

Yerel yöneticilere ve köy muhtarlarına halk herbaryumu için bir mekan sağlamaları ricasında bulunulacak. Kullanılabilir bitkilerin ve etnobotani kaynaklarının (kitap,dergi, CD, poster ) sergilenmesi için bir okul ya da toplum merkezinin ayarlanmasına çalışılacak. Bitki örnekleri rutubetten, böcekten ve aşırı sıcaktan korunaklı sıkıca kapatılmış dolaplarda saklanacak. Her örneğin bilimsel adının, yerel adının, toplanma/ekim zamanının, yerinin, kullanım alanının ve faydalarının yazıldığı bir kimlik etiketi olacak.

Etnobotanik eğitimi

Genel etnobotanik, alanda halk tarafından yaygın olarak kullanılan bitkiler ve önemleri ile ilgili bilgileri içeren etnobotanik eğitim kitapçığı hazırlanacak. 3 pilot okulda etnobotanik eğitim çalıştayları düzenlenecek. Etnobotaniyle ilgili sunumlar yapılacak ve alanda kullanılan yaygın bitkiler sergilenecek. Halk herbaryumuna ve Batum Botanik Bahçesi’ne geziler düzenlenecek.

Reklamlar