Home

Güneybatı Gürcistan, dünyadaki 25 biyoçeşitlilik sıcak noktasından biridir. (Myers et al. 2000). Ayrıca  tarım bitkilerinin yerel ırkları, cinsleri ve hatta endemic türleri açısından da büyük bir çeşitliliğe sahiptir. (Akhalkatsi et al. 2010)

Gürcistan’da Laz halkının en yoğun yaşam alanlarından biri olan Acara bölgesi zengin bitki çeşitliliğine sahiptir.  Dmitrieva’nın çalışmaları (Manvelidze, Eminağaoğlu, Memiadze & Kharazishvili, 2009’da belirtilen)  bölgede 1800 den fazla bitki türünün bulunduğunu göstermektedir. Bu bitkilerin bir çoğu yiyecek, ilaç, yakacak, hayvan yemi yada el sanatı ürün olarak kullanılmaktadır. Bu bitkilerin bazı bölgelerdeki tıbbi kullanımlarıyla ilgili bazı araştırmalar bulunsa da (Keloglu & Varshanidze, 2013),  Lazların yaşadığı bölgelerdeki tüm kullanım alanlarını keşfetmek ve değerlendirmek için yapılan düzenli bilimsel çalışma bulunmamaktadır.

Diğer yandan bu bölge Çoruh Nehri üzerinde yapılan hidroelektirik santraller, devasa yapı projeleri ve atık problemi de Çoruh deltasının ekosistemini tehdit etmektedir. Bunlara ek olarak ithal tarım ürünleri  çok eski yerel tarım ürünü cinslerinin genetic erozyonuna neden olarak tarımsal biyoçeşitliliği azaltmaktadır (Akhalkatsi et al. 2010).

Ayrıca şehirlere artan göç ve nesiller arasında azalan iletişim geleneksel bilginin ve uygulamaların kaybına sebep olmaktadır. Tüm bunlar biyokültürel çeşitliliği tehdit etmektedir.

Kaynakça

-Myers, N., R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. B. da Fonseca, and J. Kent. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities.Nature 403, 853-858

-Akhalkatsi, M., Ekhvaia, J., Mosulishvili, M., Nakhutsrishvili, G., Abdaladze, O. & Batsatsashvili, K. (2010). Reasons and processes leading to the erosion of crop genetic diversity in mountainous regions of Georgia. Mountain Research and Development, Vol.30, No.3, (August 2010), pp.304-310. ISSN: 0276-4741.

-Keloglu G.,& Varshanidze N., (2013).  Das Goldene Vlies und seine Volksmedizin: Heilpflanzen und Heilkunde in Georgien, Geest-Verlag

-Manvelidze Z., Eminağaoğlu Ö, Memiadze N., & Kharazishvili D. 2009 Species Diversity and Conservation Priorities for Endemic Plants of Georgian-Turkish Transboundary Zone in the West Lesser Caucasus Corridor.   In Zazanashvili, N. and Mallon, D. (Editors) 2009. Status and Protection of Globally Threatened Species in the Caucasus. Tbilisi: CEPF, WWF. Contour Ltd., 232 pp. ISBN 978-9941-0-2203-6

Reklamlar