Home

Hedefler

1.Acara bölgesindeki Lazların etnobotanik veritabanı 3 dilde oluşturulacak (Lazca-Gürcüce-İngilizce).

Bu veritabanı alanın biyoçeşitlilik ve tarımsal çeşitlilik bilgisine katkı sağlayacak ve halkın ve yöneticilerin bu alana olan farkındalığını arttıracak. Bunun dışında farklı disiplinlerden ( botani, etnobotani, tıbbi antropoloji, ormancılık vb..) öğrencilerin ve araştırmacıların koruma çalışmalarında bitkileri tanımlamalarını kolaylaştıracak bir kaynak olacak.

2.Örnek bir etnobotanik halk herbaryumu kurulacak.

Herbaryum örnekleri üzerinde araştırma yapılan bitkilerin sistematik bilgilerini güvence altına alacak ve halk arasındaki kullanım alanları ile ilgili önemli belgeler olacak.

Etnobotani herbaryumu biyokültürel çeşitliliğin korunması için gerekli olan toplumun doğayla olan bağlarını güçlendirecek.Hebaryum, toplumun bitki kaynaklarına olan ihtiyaçlarını açıkça tanımlamak için yardımcı olacak, böylece belli arazi parçalarına ulaşımlarının devamlılığının saptanmasını ya da yiyecek elde etmek için başvurulan alternatif bitki toplayıcılığı yönteminin belirlenmesini sağlayacak.

3.Okullarda ve halk herbaryumunda öğrenciler için etnobotanik eğitim çalıştayları düzenlenecek.

 Değer yargılarında temel bir değişime ihtiyacımız var. Bu değişim genç beyinlerde başlamalı. Öğrencilerin bitki ve kültür çeşitliliğine olan meraklarını ve ilgilerini uyandırmak için okullarla iletişime geçip etnobotani bilimini tanıtacağız. Bu geleneksel bitki bilgisinin nesiller arası aktarımına katkı sağlayarak doğa koruma çalışmalarına olan farkındalığı arttıracaktır.

Çalışmanın katkısı

Öncelikli olarak bu proje bilimsel litaratürde çok nadir olan Laz halkının geleneksel bitki bilgisine hatırısayılır güncel bilgiler ekleyecektir. Bu, hem farklı disiplinlerden araştırmacıların ileriki çalışmalarını kolaylaştıracak hem de yerel yöneticilerin kararlarında etkin rol oynayacaktır.

İkinci olarak bu proje Lazların geleneksel bilgisinin ve dilinin hem toplum içerisinde hem de dışarısında yayılımını sağlayacak bu da bu bilginin hatırlanmasını ve kullanımının artmasını olanaklı kılacaktır. Özellikle, buğday, arpa, çavdar, yulaf, darı, italyan darısı gibi yerel tahıl ürünlerinin ve burçak, bezelye, mercimek, nohut, alfalfa, keten gibi  yerel baklagillerin çok eski cinslerinin üretimine yönelik farkındalık artışı bu cinslerin genetic erozyonunu azalmasını yavaşlatacaktır. Bu bilgi belki de gelecekte Laz halkının bu doğal ve tarımsal ürünleri pazarlaması için fırsatlar yaratacak. Tüm bunlar geleneksel yaşam tarzının korunmasına katkı sağlayacaktır. Geleneksel bilginin yayılması ve günlük hayatta kullanımının artması doğa dostu etkinlikleri arttırarak doğaya zarar veren uygulamaların  azalmasını sağlayacaktır.

Son olarak halk herbaryumu ve okullardaki etnobotani eğitimleri geleneksel bitki bilgisinin genç nesiller arasında canlı tutulmasını sağlayarak doğa sevgisinin ve biyoçeşitliliğin korunmasının sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

Özetle bu projeyle Laz halkı, lazca ve lazların bitki kullanımları arasındaki ilişki tanımlanacak ve gelecek nesillere aktarılacaktır. Bu insanların doğal ve kültürel değerlere olan farkındalığını arttıracak. Sonuç olarak bu proje alandaki biyokültürel çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayacaktır.

Reklamlar
Posted in: ProjeHedefler & Katkılar için yorumlar kapalı