Home

Laz halkının Gürcistan’daki son yaşam alanlarından biri olan Acara bölgesi dünyanın 234 bitki çeşitlilik merkezinden biridir. Fakat bu değerli potansiyeli keşfetmek ve ondan faydalanmak için yapılan sistemetik araştırma çok azdır. Diğer yandan bu alan giderek artan biyoçeşitlilik ve kültürel çeşitlilik tehdidi altındadır. Bu projenin amacı Laz halkı, lazca ve lazların bitki kullanımları arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve bunu gelecek nesillere aktarmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Laz halkının etnobotanik veribankası oluşturulacak, örnek bir etnobotanik halk herbaryumu oluşturulacak ve okullarda öğrenciler için etnobotanik eğitim çalıştayları düzenlenecek.

Reklamlar